СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД / СИНДИКАТ / ЗАКОНИ

ПРОПИСИ И ЗАКОНИ

Последња документа, прописе и законе можете преузети кликом на дугме детаљније.
01.

Закон о безбедности и здрављу на раду

ПДФ документ.

Детаљније

02.

Закон о пензијском и инвалидском осигурању

ПДФ документ.

Детаљније

03.

Закон о раду

ПДФ документ.

Детаљније

04.

Закон о енергетици

ПДФ документ.

Детаљније

05.

Закон о мирном решавању радних спорова

ПДФ документ.

Детаљније

06.

Закон о спречавању злостављања на раду

ПДФ документ.

Детаљније

07.

Закон о ПИО

ПДФ документ.

Детаљније

08.

Закон о штрајку

ПДФ документ.

Детаљније

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД