ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊА

Синдикалне организације

Листа ће бити правовремено ажурирана како би сте били обавештени о свим делатностима синдиката.

Рекреативни одмор у Грчкој

20. јуна 2018.
2-1-1200x720.jpg

Тридесет запослених боравило је 10 дана у месту Паралија у Грчкој, понаособ или са члановима породице, чији боравак су могли измирити у више месечних рата.
Напомињемо да се упућивање запослених врши у складу са Програмом за превенцију радне инвалидности, односно рекреацију, сагласно колективном уговору, у Синдикалној организацији Електродистрибуцијa Београд и уз учешће синдикалних повереника.

 

2
10
9
3
7
4
6
11
5
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД