ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊА

Синдикалне организације

Листа ће бити правовремено ажурирана како би сте били обавештени о свим делатностима синдиката.

Рекреативни одмор 2023. Луковска Бања

4. септембра 2023.
hotel-jelak-ponuda-heder-03-1200x434.jpg

На основу члана 5. Правилника о раду Комисије за превенцију радне инвалидности, рекреацију и рехабилитацију запослених , Комисија је на седници одржаној 31.08.2023 године донела одлуку
о расписивању огласа за упућивање на рекреацију 50 запослених, у периоду од 15.10. до 22.10.2023. године у складу са понудом:
Смештај у хотелу ,,Јелак” у Луковској Бањи, на бази пуног пансиона.
Превоз је организован од стране понуђача.
Износ партиципације запосленог је 20% од укупног износа рекреације (44.020,00 динара),
у 4 месечне рате.
За члана уже породице путем административне забране на 6 месечних рата.

Рок за доставу пријава је 15.09.2023. године.
Комисија на основу пријава упућује запослене који испуњавају услове, сразмерно броју запослених по локацији рада.

Пријаве се достављају лично или путем синдикалних повереника.

Додатне информације можете добити на телефон 011/3655-318 или локал 4318

Сагласност преузети ОВДЕ

 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД