ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊА

Синдикалне организације

Листа ће бити правовремено ажурирана како би сте били обавештени о свим делатностима синдиката.

Рекреативни одмор 2023. Црна Гора – Хотел Парк

7. априла 2023.
hotel-park-budva-1.jpg

Синдикална организација Електродистрибуција Београд организује рекреативни одмор у Црној Гори – Хотел Парк од 17.09.2023.-24.09.2023. године.
У прилогу достављамо понуду као и пријаву.
Рок за пријављивање је 05.05.2023. године.
Запослени партиципира 30% од износа аранжмана у 4 месечне рате.
Запослени може повести члана породице по ценама наведеним у прилогу које ће бити одбијене у 6 месечних рата.

Понуда

Пријава за рекреацију

 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД