ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊА

Синдикалне организације

Листа ће бити правовремено ажурирана како би сте били обавештени о свим делатностима синдиката.

Рекреативни одмор 2022. Грчка – Полихроно

6. априла 2022.
green-gardens.jpg

Синдикална организација Електродистрибуција Београд организује рекреативни одмор у Полихрону – Грчка од 17.06.2022.-27.06.2022. године.

У прилогу достављамо понуду као и пријаву.

Рок за пријављивање је 18.04.2022. године.

Запослени партиципира 30% од износа аранжмана у 4 месечне рате.
Запослени може повести члана породице по ценама наведеним у прилогу које ће бити одбијене у 8 месечних рата.

Понуда

Пријава за рекреацију

 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД