ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊА

Синдикалне организације

Листа ће бити правовремено ажурирана како би сте били обавештени о свим делатностима синдиката.

Рекреација на Златибору у Вили Жунић 2023

18. септембра 2023.
vila-zunic-1-2.jpg

Поштовани,

Синдикална Организација Електродистрибуција Београд расписује пријављивање за одлазак на рекреативни одмор у периоду од 29.10.2023 до 05.11.2023 године на Златибору у Вили Жунић

Цена аранжмана 35.840,00 на бази пуног пансиона.

Запослени који се одлуче да иду на рекреацију потребно је да доставе попуњену сагласност.

Запослени партиципира 20% од износа аранжмана у динарској противвредности, у 6 месечних рата.

Запослени може повести члана породице и цену аранжмана платити у 8 месечних рата.

Уколико запослени води члана породице потребно је да достави административну забрану, коју узима у служби за зараде.

ПРИЈАВЕ И СВУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОСТАВИТИ НАЈ КАСНИЈЕ ДО 29.09.2023. ГОДИНЕ У ПРОСТОРИЈЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД
УЛ.БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 12 КАНЦЕЛАРИЈА 215

Сагласност за упућивање рекреација Жунић 2023.

 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД