ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊА

Синдикалне организације

Листа ће бити правовремено ажурирана како би сте били обавештени о свим делатностима синдиката.

Рекреација на Златибору у Вили Жунић 2022

9. марта 2022.
vila-zunic-1-2.jpg

Поштовани,

Синдикална организација Електродистрибуција Београд организује рекреативни одмор

у периоду од  09.04.2022 до 16.04.2022 године на Златибору у Вили Жунић

Цена аранжмана 28.000,00 на бази пуног пансиона.

Запослени који се одлуче да иду на рекреацију потребно је да доставе попуњену сагласност.

Запослени партиципира 30% од износа аранжмана у динарској противвредности у 6 месечних рата.

Запослени може повести члана породице и цену аранжмана платити у 8 месечних рата.

Уколико  запослени води члана породице потребно је да достави административну забрану, коју узима у служби за зараде

ПРИЈАВЕ И СВУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОСТАВИТИ НАЈ КАСНИЈЕ ДО 18.03.2022. ГОДИНЕ У КАНЦЕЛАРИЈУ 713

Сагласност за упућивање рекреација Жунић 2022.

 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД