ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊА

Синдикалне организације

Листа ће бити правовремено ажурирана како би сте били обавештени о свим делатностима синдиката.

Рекреација ГРЧКА

17. априла 2019.
rekreacija-grcka-1200x675.jpg

Поштовани,

Синдикална организација Електродистрибуција Београд организује рекреативни одмор
у периоду од 03.06.2019 до 13.06.2019 године у Грчкој – Паралија.

У прилогу маила се налази програм путовања као и цена.

Запослени који се одлучи да иде на рекреацију потребно је да достави:
1. Сагласност руководиоца (налази се у прилогу)
2. Фотокопију пасоша

Запослени партиципира 40% од износа аранжмана, у 6 месечних рата.

Запослени може повести члана породице и цену аранжмана платити у 8 месечних рата.

Уколико води члана породице потребно је доставити фотокопију пасоша.

ПРИЈАВЕ СЕ ВРШЕ У СИНДИКАТУ И СВУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОСТАВИТИ НАЈ КАСНИЈЕ ДО 10.05.2019. ГОДИНЕ У КАНЦЕЛАРИЈУ 713

Сагласност за упућивање рекреација Грчка 2019

ZIVANOVIC PALACE – ponuda 2019

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД