СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД / СИНДИКАТ / ОБРАСЦИ

ОБРАСЦИ

Последње обрасце, молбе и захтеве можете преузети кликом на дугме детаљније.
01.

Исчлањење из Синдикалне организације

ПДФ документ.

Детаљније

02.

Приступница Фонду солидарности

ПДФ документ.

Детаљније

03.

Захтев за помоћ из фонда солидарности

ПДФ документ.

Детаљније

04.

Захтев за учлањењем у касу узајамне помоћи

ПДФ документ.

Детаљније

05.

Захтев за исчлањењем из касе узајамне помоћи

ПДФ документ.

Детаљније

06.

Захтев каса узајамне помоћи

ПДФ документ.

Детаљније

07.

Молба за позајмицу

ПДФ документ.

Детаљније

08.

Захтев за рођење детета

ПДФ документ.

Детаљније

09.

Захтев за смрт члана породице

ПДФ документ.

ДетаљнијеСИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД