ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊА

Синдикалне организације

Листа ће бити правовремено ажурирана како би сте били обавештени о свим делатностима синдиката.

Обавештење о рехабилитацији за 2023. годину

25. јануара 2023.
wellness_srbija_zlatibor_zlatibor-1200x720.jpg

Обавештавамо све запослене да почиње пријављивање за Рехабилитацију за 2023.годину. Пријављивање ће се вршити у периоду од 01.02.2023 закључно са 01.03.2023. године у складу са правилником о раду Комисије за превенцију радне инвалидности. Попуњену пријаву са лекарском документацијом (не старијом од 6 месеци), доставити лично или преко синдикалног повереника, у просторије Синдикалне организације Електродистрибуција Београд, Булевар Уметности 12, канцеларија 215 на 2 спрату.

За све додатне информације јавити се Синдикалнаој организацији Електродистрибуција Београд на тел.011/3655-318 или локал 4318 или 4471.

Преузмите – Пријава за рехабилитацију

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД