СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД / О НАМА

О СИНДИКАТУ И ТИМУ

Упознајте нас и наше циљеве за које се боримо и залажемо!
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД

Официјална интернет страница

Синдикална организација Електродистрибуција Београд је због брже и тачније информисаности свих запослених, одлучила да постави овај сајт. На овај начин ће се остварити квалитетна комуникација и размена информација са запосленима и пословним партнерима заинтересованим за сарадњу са Синдикалном организацијом Електродистрибуције Београд.Да ли знаш?

• Да члан Синдикалне организације постајеш када потпишеш приступницу која се чува у архиви Синдикалне организације Електродистрибуције Београд. На основу сваке потписане приступнице се доказује репрезентативност, бројност и снага синдиката;
• Да је Синдикална организација једина која ће стварно бринути о Твојим проблемима везаним за остваривање права из Закона о раду и Колективног уговора;
• Да су успешнији преговори са послодавцем и владом, и да се лакше остварују права из наведених аката ако запослене представља један сложнији и снажнији репрезентативни синдикат;
• Да престанком чланства у Синдикалној организацији Електродистрибуције Београд престаје чланство у Синдикату радника ЕПС-а и међународној организацији синдиката ИЦЕМ.


За шта се залажемо?

• За синдикат: моћан, активан, борбен, самосталан, професионалан, мудар, одлучан и синдикално образован;
• За синдикат снажан: организационо, кадровски и финансијски;
• За зараду која обезбеђује пристојан живот за Тебе и породицу;
• За радна права, заштиту радника и њихових представника у синдикату;
• За хумане услове рада;
• За материјалну, социјалну и радну сигурност;
• За поштовање рада, стручности, знања, стваралаштва и одговарајућу зараду;


Шта нећемо?

• Страначки синдикат;
• Вештачки створене поделе интереса радника;
• Економску ефикасност засновану на ниској цени рада и отпуштању радника;
• Економску ефикасност предузећа на бази третмана радника искључиво као трошка;
• Ограничавање синдиката и његових активности када су интереси радника у питању.


Како остварити циљеве?

• Преко синдиката који је интересна, јединствена, снажна и на добровољној основи заснована организација радника;
• Преко организације синдиката независне од владе, политичких партија и послодаваца;
• Преко активних представника изабраних слободном вољом чланова синдиката;
• Преко колективног уговора којим се обезбеђују општи интереси радника;
• Преко свих облика синдикалних активности: постављањем захтева, путем преговора на свим нивоима, давањем упозорења, организовањем различитих облика притисака и штрајка.

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД

Наш тим

Упознајте тим који ради на остваривању циљева синдиката.

https://www.sindikatedb.rs/wp-content/uploads/2018/01/predsednik.jpg

Председник синдикалне организације

Зоран Ранковић

Рођен у Обреновцу 1971. године. Запослен у ПД „Електродистрибуција Београд„ од 1995. године, односно у ЈП „Електропривреди Србије„ ТЦ Београд од 2016. године. Професионални Синдикални радник од 2002. до 2017.године. Председник Синдикалне организације Електродистрибуције Београд од 27.12.2017. године. Члан Извршног и Главног одбора Синдиката радника Електродистрибуције Србије.


https://www.sindikatedb.rs/wp-content/uploads/2018/01/podpredsednik2.jpg

Потпредседник синдикалне организације

Мирослав Остојић

Рођен у Београду 1984. године. Запослен у ПД „Електродистрибуција Београд„ од 2012.године односно у “ЕПС Дистрибуцији“ Београд од 2015. године. Члан Главног и Извршног одбора Синдикалне организације Електродистрибуције Београд. Члан главног одбора Синдиката радника Електродистрибуције Србије.


https://www.sindikatedb.rs/wp-content/uploads/2018/01/podpredsednik1.jpg

Потпредседник синдикалне организације

Срђан Арсенијевић

Рођен у Лазаревцу 1973. године. Запослен у ПД „Електродистрибуција Београд„ од 2000. године односно у “ЕПС Дистрибуцији“ Београд од 2015. године. Члан Главног и Извршног одбора Синдикалне организације Електродистрибуције Београд. Члан главног одбора Синдиката радника Електродистрибуције Србије.


СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД